Malay
Click on Stock Code to view series detail

Stock Code Description Price S$ GST Price S$
EB-0026 Saya Membaca ABC 1-2 3.30 3.50
EB-0035 Siri Bacaan Bahasa Malaysia 1-4 3.80 4.00
EB-0037 Ajarkan Saya Bahasa Malaysia 1-2 3.80 4.00
EB-0038 Memahami Bahasa Malaysia 2-4 3.80 4.00
EB-0039 Memahami Bahasa Melaysia Bk Akt (1B, 1K), 2-4 2.60 2.70
EB-0040 Saya Boleh Menulis A Hingga Z 3.80 4.00
EB-0041 Membaca Bersama Saya 2.30 2.40
LB-0042 Membaca Dengan Cemerlang 1-4 3.80 4.00
LB-0043 Membaca Dengan Cemerlang B/K 1-4 2.60 2.70
LB-0045 Mengenal Suku Kata 3.80 4.00
LB-0046 Pengetahuan Am 3.80 4.00
LB-0047 Mengenal Kata Nama Dan Ganti Nama 3.80 4.00
LB-0048 Mengenal Kata Kerja 3.80 4.00
LB-0049 Mengenal Kata Adjektif 3.80 4.00
LB-0050 Mengenal Penjodoh Bilangan 3.80 4.00
LB-0051 Tubuh Saya 3.80 4.00
LB-0052 Belajar Bersama Saya 1B, 2-4 3.80 4.00
LB-0053 Belajar Bersama Saya Bk Akt 1B, 2-4 2.60 2.70
LB-0054 Buku Bacaan Asas Untuk Tadika 3.80 4.00
LB-0055 Buku Bacaan Asas Untuk Tadika Bk Akt 2.40 2.50
LB-0057 Belajar menulis Huruf & Perkataan 3.80 4.00
LB-0058 Pintar Membaca Kenali Haiwan 3.80 4.00
LB-0059 Alam Sekeliling Kita A - Z 3.80 4.00
LB-0060 Abjad Untuk Kanak-Kanak 1-2 3.80 4.00
LB-0061 Abjad Untuk Kanak-Kanak Bk Akt 1-2 2.60 2.70
LB-0062 Buku Bahasa Melayu (1B, 1K), 2-4 3.80 4.00
LB-0063 Buku Bahasa Melayu Bk Akt (1B, 1K), 2-4 2.40 2.50
LB-0064 ABC (B-K) 2.60 2.70
LB-0065 Belajar abc 2.60 2.70
LB-0066 Belajar Perkataan 2.60 2.70
LB-0067 Asas Bacaan Untuk Tadika 1B, 1K 3.80 4.00
LB-0068 Asas Bacaan Untuk Tadika Bk Akt 1B, 1K 3.00 3.20
LB-0069 Belajar Bahasa Melayu 1-2 3.80 4.00
LB-0070 Belajar Bahasa Melayu Bk Akt 1-2 3.00 3.20
LB-0071 Bimbingan Asas Untuk Tadika 3.80 4.00
LB-0072 Bimbingan Asas Untuk Tadika Bk Akt 3.00 3.20
LB-0073 Pembaca Muda 3.80 4.00
LB-0074 Pembaca Muda Akt Bk 3.00 3.20
LB-0075 Saya Membaca ABC Buku Aktiviti 1-2 2.70 2.80
LB-0076 Belajar Abjad (Huruf Besar) (Huruf Kecil) 3.20 3.40
LB-0077 Asas Bahasa Melayu Untuk Tadika 1K, 1B, 2-4 4.00 4.20
LB-0078 Asas Bahasa Melayu Untuk Tadika Buku Aktiviti 1K, 1B, 2-4 3.20 3.40
LB-0079 Kita Belajar Bahasa Melayu 1-6 3.80 4.00
LB-0080 Kita Belajar Bahasa Melayu Buku Aktiviti 1-6 2.60 2.70
LB-0080 Kita Belajar Bahasa Melayu Buku Aktiviti 1-6 2.60 2.70
LB-0081 Suku Kata (1-4) 4.00 4.20
LB-0082 Suku Kata Buku Aktiviti (1-4) 2.70 2.80
LB-0083 Buku Bahasa Malaysia Taska (1-2) 4.00 4.20
LB-0084 Buku Bahasa Malaysia Taska Buku Aktiviti (1-2) 2.70 2.80
LB-0085 Membaca Bahasa Malaysia 1-6 4.00 4.20
LB-0086 Membaca Bahasa Malaysia Buku Aktiviti 1-6 3.20 3.40
LB-0087 Membaca, Bertutur, Berfikir dengan ABC 1-2 4.00 4.20
LB-0088 Permulaan Bahasa Malaysia 1-2 4.00 4.20
LB-0089 Permulaan Bahasa Malaysia Buku Aktiviti 1-2 3.20 3.40
LB-0090 Buku Tulisan ABC Yang Pertama (Huruf Basar / Huruf Kacil) 3.20 3.40
LB-0091 Mari Membaca Bersama 1-6 4.00 4.20
LB-0092 Mari Membaca Bersama Bk Akt 1-6 2.70 2.80
LB-0093 Mari Membaca Bersama Buku Tulisan (Huruf Besar / Huruf Kecil) 2.20 2.30
LB-0094 Bacaan ABC Saya (1-6) 4.00 4.20
LB-0095 Bk Akt Bacaan ABC Saya 1-6 2.70 2.80
LB-0095 Bk Akt Bacaan ABC Saya 1-6 2.70 2.80
LB-0096 Bacaan ABC Saya Bk Tulisan (Huruf Besar / Huruf Kecil) 2.20 2.30
LB-0097 Malaysia Tanah Airku 4.00 4.20
LB-0098 Mari Kita Belajar Abjad 1-2 4.00 4.20
LB-0099 Buku Aktiviti Mari Kita Belajar Abjad 1-2 2.70 2.80
LB-0100 Mari Kita Bermain Sambil Berfikir 1-4 4.00 4.20
LB-0101 Buku Aktiviti Mari Kita Bermain Sambil Berfikir 1-4 2.70 2.80
LB-0102 Saya Suka Bahasa Malaysia 4.00 4.20
LB-0103 Mari Kita Belajar Abjad Buku Tulisan (Huruf Besar / Huruf Kecil) 2.20 2.30
LB-0104 Buku ABC (1-2) 4.00 4.20
LB-0105 Buku Aktiviti ABC (1-2) 2.70 2.80
LB-0106 Buku Abjad Saya (1-2) 4.00 4.20
LB-0107 Buku Aktiviti Abjad Saya (1-2) 2.70 2.80
LB-0108 Saya Boleh Membaca (1-4) 4.00 4.20
LB-0109 Buku Aktiviti Saya Boleh Membaca (1-4) 2.70 2.80
LB-0110 Buku Abjad Saya Buku Tulisan (B-K) 2.20 2.30
LB-0111 Abjad Yang Mudah (1-2) 4.00 4.20
LB-0112 Buku Aktiviti Abjad Yang Mudah (1-2) 2.70 2.80
LB-0113 Kebolehan Membaca Huruf (1-2) 4.00 4.20
LB-0114 Buku Aktiviti Kebolehan Membaca Huruf (1-2) 2.70 2.80
LB-0115 Kebolehan Membaca Tematik (1-4) 4.00 4.20
LB-0116 Buku Aktiviti Kebolehan Membaca Tematik (1-4) 2.70 2.80
LB-0117 Kebolehan Membaca-Huruf Buku Tulisan (B-K) 2.70 2.80
LB-0119 Buku Aktiviti Sibuk Dengan Bahasa Melayu (1-2) 2.70 2.80
LB-0120 Bersedia Untuk Membaca (1-4) 4.00 4.20
LB-0121 Buku Aktiviti Bersedia Untuk Membaca (1-4) 2.70 2.80
LB-0122 Buku Tulis Bagi Kata Kunci (1-4) 2.70 2.80
LB-0123 Pintar Suku Kata (1-4) 4.00 4.20
LB-0124 Aktiviti Suku Kata Pintar Suku Kata (1-4) 2.70 2.80
LB-0125 Kelompok Sepermainan-Bahasa Melayu (1-2) 4.00 4.20
LB-0126 Mahir Tatabahasa Buku (1-2) 4.00 4.20
LB-0127 Aktiviti Mahir Tatabahasa Buku (1-2) 2.70 2.80
LB-0128 Belajar Bahasa Melayu Setiap Hari (1-6) 4.00 4.20
LB-0129 Buku Aktiviti Belajar Bahasa Melayu Setiap Hari (1-6) 2.70 2.80
LB-0130 Buku Tulisan Belajar Bahasa Melayu Setiap Hari (1-6) 2.70 2.80
LB-0131 Buku ABC Pertama Saya (1-2) 4.00 4.20
LB-0132 Buku Aktiviti ABC Pertama Saya (1-2) 2.70 2.80
LB-0133 Mari Kita Belajar Membaca Dan Menulis (1-6) 4.00 4.20
LB-0134 Buku Aktiviti Mari Kita Belajar Membaca Dan Menulis (1-6) 2.70 2.80
LB-0135 Buku Tulisan Mari Kita Belajar Membaca Dan Menulis (1-6) 2.70 2.80
LBB-0260 Buku Warna Alam Semulajadi 1-4 3.80 4.00
LBB-0264 Memajukan Seni Kanak-Kanak 1-4 2.60 2.70
LBB-0269 Buku Mewarnak Bergaris Titik Istimewa 1-4 2.60 2.70
LJ-0001 Mengeja Suku Kata Jawi 4.00 4.20
LJ-0002 Belajar Membaca Dan Menulis Jawi 4.00 4.20
LJ-0003 Jawi Pra Sekolah 2.70 2.80
LJ-0006 Jawi (1-2) 4.00 4.20
LJ-0007 Belajar Mahir Jawi (1-8) 4.00 4.20