Chinese
Click on Stock Code to view series detail

Stock Code Description Price S$ GST Price S$
LC-0050 You Er Shi Zi Hua Ce 1-2 3.50 3.70
LC-0056 Xue Xie Ji Ben Bi Hua 2.20 2.30
LC-0057 Bi Hua Lian Xi Ben 2.20 2.30
LC-0058 You Zhi Yuan Hua Yu Ke Ben 1-4 4.00 4.20
LC-0063 General Knowledge (C) 1-4 4.00 4.20
LC-0065 Learning To Write (C) 1-4 2.70 2.80
LC-0066 Xue Han Yu Pin Yin (1-4) 4.00 4.20
LC-0067 Xue Han Yu Pin Yin Zuo Ye (1-4) 2.70 2.80
LC-0068 Moral Story For Pre-School (C) 1-4 4.00 4.20
LC-0069 Good Habits 1-4 2.70 2.80
LC-0072 Yu Wen Xue Xu 1-2 4.00 4.20
LC-0073 Da Jia Yi Tong Xue Bi Hua 1-2 2.70 2.80
LC-0074 Da Jia Yi Tong Xue Pian Pang 1-2 2.70 2.80
LC-0075 You Er Hua Yu Shi Zi Xi Lie 1-4 2.70 2.80
LC-0076 Jiao Wo Xue Hua Yu 1-4 4.00 4.20
LC-0077 Jiao Wo Xue Hua Yu Zuo Ye 1-4 2.70 2.80
LC-0080 Kan Tu Nian Gu Shi 4.00 4.20
LC-0081 You Er Hua Yu Zao Ju 1-4 4.00 4.20
LC-0082 You Er Hua Yu Zao Ju Zuo Ye 1-4 2.70 2.80
LC-0083 Xue Sheng Mu Yu Yun Mu 4.50 4.70
LC-0084 You Er Xing Ge Pei Yang Xi Lie 1-4 4.00 4.20
LC-0085 You Er Xing Ge Pei Yang Xi Lie W/B 1-4 2.70 2.80
LC-0086 You Er Hua Yu Cong Shu 1-2 4.00 4.20
LC-0087 You Er Hua Yu Cong Shu W/B 1-2 2.70 2.80
LC-0088 You Er Kan Tu Xue Hua Wen 1-4 4.00 4.20
LC-0089 You Er Kan Tu Xue Hua Wen Zuo Ye 1-4 2.50 2.60
LC-0090 You Er Xue Bi Hua 1-2 2.70 2.80
LC-0091 You Er Xue Pian Pang 1-2 2.70 2.80
LC-0092 San Zi Jin 1-2 4.00 4.20
LC-0093 Cong Xiao xue Hua Yu 1-4 4.00 4.20
LC-0094 Cong Xiao xue Hua Yu Zuo Ye 1-4 3.20 3.40
LC-0094 Cong Xiao xue Hua Yu Zuo Ye 1-4 3.20 3.40
LC-0095 You Er Shi Zi He Xie Zi 1-2 4.00 4.20
LC-0096 You Er Shi Zi He Xie Zi Zuo Ye1-2 3.20 3.40
LC-0097 Bi Hua, Pian Pang He Xi Zi (1-4) 2.20 2.30
LC-0099 Hua Yu Tian Di 4.00 4.20
LC-0100 Hua Yu Tian Di Zuo Ye 3.20 3.40
LC-0101 Chang Yong Bi Hua 1-2 2.70 2.80
LC-0102 Chang Yong Pian Pang 1-2 2.70 2.80
LC-0103 Xue Hua Yu 4.00 4.20
LC-0104 Xue Hua Yu Zuo Ye 3.20 3.40
LC-0105 You Er Shi Zi Hua Ce Zuo Ye 1-2 2.70 2.80
LC-0108 Ji Ben Xi Zi 1-2 2.70 2.80
LC-0109 Hua Yu Qi Meng Ke Ben 1-4 4.00 4.20
LC-0110 Hua Yu Qi Meng Zuo Ye 1-4 3.20 3.40
LC-0111 Chang Yong Liang ci 1-2 2.70 2.80
LC-0112 Du Du Xie Xie 1-6 4.00 4.20
LC-0113 Du Du Xie Xie Zuo Ye 1-6 2.70 2.80
LC-0114 Shi Zi Le Yuan 1-2 4.00 4.20
LC-0115 Shi Zi Le Yuan Zuo Ye 1-2 3.20 3.40
LC-0116 Du Du Xie Xie Shu Fa Lian Xi Ben 1-6 2.70 2.80
LC-0117 Qu Wei Bi Hua (1-2) 2.20 2.30
LC-0118 Qu Wei Pian Pang (1-2) 2.20 2.30
LC-0119 Hua Yu Jiao Shi Ke Ben 1-6 4.00 4.20
LC-0120 Hua Yu Jiao Shi Zuo Ye 1-6 3.20 3.40
LC-0121 Qu Wei Shi Zi Ke Ben 1-2 4.00 4.20
LC-0122 Qu Wei Shi Zi Zuo Ye 1-2 3.20 3.40
LC-0123 Hua Yu Jiao Shi Xi Zi Ben 1-6 2.70 2.80
LC-0124 You Er Xian Dai Hua Wen 1-6 4.00 4.20
LC-0125 You Er Xian Dai Hua Wen Zuo Ye 1-6 2.70 2.80
LC-0126 You Er Xian Dai Hua Wen Xi Zi Ben 1-6 2.20 2.30
LC-0127 Kuai Le Shi Zi 1-2 4.00 4.20
LC-0128 Kuai Le Shi Zi Zuo Ye 1-2 2.70 2.80
LC-0129 Shi Zi He Shuo Hua 1-6 4.00 4.20
LC-0129 Shi Zi He Shuo Hua 1-6 4.00 4.20
LC-0130 Shi Zi He Shuo Hua Zuo Ye 1-6 2.70 2.80
LC-0130 Shi Zi He Shuo Hua Zuo Ye 1-6 2.70 2.80
LC-0131 Shi Zi He Shuo Hua Xi Zi Ben 1-6 2.20 2.30
LC-0131 Shi Zi He Shuo Hua Xi Zi Ben 1-6 2.20 2.30
LC-0132 Di Zi Gui (1-3) 4.00 4.20
LC-0133 Di Zi Gui Zuo Ye (1-3) 2.70 2.80
LC-0134 Xue Ji Ben Hua Wen 1-2 4.00 4.20
LC-0135 Xue Ji Ben Hua Wen Zuo Ye 1-2 2.70 2.80
LC-0135 Xue Ji Ben Hua Wen Zuo Ye 1-2 2.70 2.80
LC-0136 Ai Hua Wen, Xue Hua Wen 1-4 4.00 4.20
LC-0137 Ai Hua Wen, Xue Hua Wen Zuo Ye 1-4 2.70 2.80
LC-0137 Ai Hua Wen, Xue Hua Wen Zuo Ye 1-4 2.70 2.80
LC-0138 You Er Hua Wen 1-2 4.00 4.20
LC-0139 You Er Hua Wen Zuo Ye 1-2 2.70 2.80
LC-0140 Xue Ji Ben Hua Wen Xi Zi Ben 1-2 2.70 2.80
LC-0141 Ai Hua Wen Xue Hua Wen Xi Zi Ben 1-4 2.70 2.80
LC-0142 Shi Zi Ke Tang (1-2) 4.00 4.20
LC-0143 Shi Zi Ke Tang Zuo Ye (1-2) 2.70 2.80
LC-0144 You Qu De Hua Yu (1-2) 4.00 4.20
LC-0145 You Qu De Hua Yu Zuo Ye (1-2) 2.70 2.80
LC-0146 Hua Yu Ci Ju Jing Xuan (1-4) 4.00 4.20
LC-0148 You Qu De Hua Yu Xi Zi Ben (1-2) 2.70 2.80
LC-0149 Hua Yu Ci Ju Jing Xuan Xi Zi Ben (1-4) 2.70 2.80
LC-0150 Hua Wen Ru Men---Dan Zi (1-2) 4.00 4.20
LC-0151 Hua Wen Ru Men---Dan Zi Zuo Ye (1-2) 2.70 2.80
LC-0152 Hua Wen Ru Men---Ju Zi (1-4) 4.00 4.20
LC-0153 Hua Wen Ru Men---Ju Zi Zuo Ye (1-4) 2.70 2.80
LC-0154 Hua Wen Ru Men---Dan Zi Xi Zi Ben (1-2) 2.70 2.80
LC-0155 Hua Wen Ru Men---Ju Zi Xi Zi Ben (1-4) 2.70 2.80
LC-0156 Hua Yu Hua Ce (1-2) 4.00 4.20
LC-0157 Hua Yu Hua Ce Zuo Ye (1-2) 2.70 2.80
LC-0158 Xue Hua Wen Yuan Di (1-4) 4.00 4.20
LC-0159 Xue Hua Wen Yuan Di Zuo Ye (1-4) 2.70 2.80
LC-0160 Xue Hua Wen Yuan Di Xi Zi Ben (1-4) 2.70 2.80
LC-0161 Hua Wen Zhen Jian Dan (1-2) 4.00 4.20
LC-0162 Hua Wen Zhen Jian Dan Zuo Ye (1-2) 2.70 2.80
LC-0163 Mei Ri Hua Wen (1-6) 4.00 4.20
LC-0164 Mei Ri Hua Wen Zuo Ye (1-6) 2.70 2.80
LC-0165 Mei Ri Hua Wen Xi Zi Ben (1-6) 2.70 2.80
LC-0166 Ren Zhen Xue Bi Hua (1-2) 2.20 2.30
LC-0167 Ren Zhen Xue Bu Shou (1-2) 2.20 2.30
LC-0168 Xue Bi Hua He Xi Zi (1-2) 2.70 2.80
LC-0169 Ji Chu Xie Zi Ben (1-4) 2.70 2.80
LC-0170 Hua Wen Xun Lian (1-6) 4.00 4.20
LC-0171 Hua Wen Xun Lian Zuo Ye (1-6) 2.70 2.80
LC-0172 Hua Wen Xun Lian Xi Zi Ben (1-6) 2.70 2.80
LC-0173 You Qu De Li Jie Wen Da (1-4) 4.00 4.20